Epinotia subsequana (Haworth, 1811)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn De eieren worden met 4-5 bijeen gelegd bovenop de hoofdnerf van een jonge naald. De larven dringen een naald binnen via een ovale opening in de onderste helft van de naald, en eten zich een weg naar de top, dan weer naar beneden, en verlaten uiteindelijk de naald door dezelfde opening. Zo worden een aantal naalden gemineerd; de oversteek wordt beschermd door een spinsel tussen de naalden. Na de eerste vervelling gaan de larven mineren in oudere naalden. Oudere larven leven vrij tussen samengesponnen naalden.

mine Eggs are deposited in groups of 4-5 on top of the midrib of a young needle. The larva penetrates a needle through an oval opening made in the lower half of a leaf, eats its way up to the tip, then down again, finally leaving the leaf through the same opening. A number of needles are mined in this way. The crossing is protected by spinning between the needles. After a first moult the larva begins to mine less young leaves. Older larvae live free mong spun neeldes.

waardplanten: Pinaceae, oligofaag

hostplants: Pinaceae, oligophagous

Abies alba, grandis; Picea abies.

fenologie Larven in juni-juli; overwintering als pop (Patočka, 1960a).

phenology Larvae in June - July; hibernation as pupa (Patočka, 1960a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve Kop zwart of geelbruin met zwarte zijden; pronotum zwart. Lichaam bleek geel- of grijsgroen; pinacula onopvallend (Bradley ea, 1979a; Patočka, 1960a).

larva Head black or yellowish brown with black sides; pronotum black. Body pale yellowish to greyish green; pinacula inconspicuous (Bradley ao, 1979a; Patočka, 1960a).

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka (1960a), Robbins (1991a).

modif. 29.viii.2009