Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Tortricidae

op Alnus, Corylus

on Alnus, Corylus

Corylus avellana, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkmans; midden februari

Epinotia tenerana:   Corylus avellana catkin

Corylus avellana, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkmans; mid Febrary

uitgeworpen frass

Epinotia tenerana:   Corylus avellana catkin

extruded frass

gal: Van het najaar tot het voorjaar leeft de larve in een mannelijk katje, dat als gevolg daarvan ietwat vervormt. Later verhuist de larve naar een zich ontwikkelende knop.

gall: From autumn till spring the larve lives in a male catkin, causing it to deform somewhat. Eventually the larva moves to a developing bud.

waardplanten: Betulaceae, oligofaag

hostplants: Betulaceae, oligophagous

Alnus glutinosa; Corylus avellana.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Bradley, Tremewan & Smith (1979a).

19/02/2017