Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)

Lepidoptera, Eriocraniidae

Betula, België, prov. Namen, Lives-sur-Meuse © Jean-Yves Baugnée

Eriocrania cicatricella mine

Betula, Belgium, prov. Namur, Lives-sur-Meuse © Jean-Yves Baugnée

mijn Grote voldiepe blaasmijn die aansluit tegen de bladrand. De mijn wordt niet volkomen leeggegeten, en oogt daardoor lichtgroen of vuilwit. Frass in draden, die wat minder lang lijken te zijn dan bij andere Eriocrania's. De mijn bevat 2-4 opvallend hyaliene larven. Verpopping in de grond. Oude mijnen verdrogen en verbruinen; later in de zomer is er niets meer van terug te vinden.

mine Large full depth blotch, adjacent to the leaf margin. The mine is not completely eaten out, which gives it a greenish or off-white aspect. Frass in threads, that seem to be somewhat shorter than in other Eriocrania's. The mine harbours 2-4 strikingly hyaline larvae. Pupation in the ground. Older mines wither and wear off; in summer no trace of them is left.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula pubescens.

fenologie Mijnen in mei (Heath, 1983a).

phenology Mines in May (Heath, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en noordelijk Rusland tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië, en van Ierland tot Zuid-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to the Pyrenees, Italy, and Romania, and from Ireland to South Russia (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Allochapmania, Eriocrania purpurella (Haworth, 1828); Eriocrania haworthi Bradley, 1966; Eriocrania rubroaurella (Haworth, 1828).

synonyms Allochapmania, Eriocrania purpurella (Haworth, 1828); Eriocrania haworthi Bradley, 1966; Eriocrania rubroaurella (Haworth, 1828).

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Buhr (1935a), Heath (1983a), Hellers (2016a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Toll (1959a).

26/11/2016