Eriocrania sangii (Wood, 1891)

Lepidoptera, Eriocraniidae

Betula, Haren, Hortus de Wolf: mijn met volgroeide larve; © Kees Boele

Eriocrania sangii mine

Betula, Haren, Hortus de Wolf: mine wil full fed larva; © Kees Boele

Betula, Soest, de loodkleurige larve; © Hetty Soetekouw

Eriocrania sangii larva

Betula, Soest, the lead coloured larva; © Hetty Soetekouw

mijn Grote witte, voldiepe, primaire, blaasmijn, voorafgegaan door een zeer kort gangetje. De mijn begint vlakbij de bladrand, later wordt de mijn uitgebreid naar het centrum van het blad. Frass in opvallende, lange draden. Verpopping in de grond. Verlaten mijnen verdrogen en verbruinen; later in de zomer is er niets meer van terug te vinden.

De mijn is alleen te determineren aan de hand van de larve.

mine Large, white, primary, full depth blotch, following upon a very short orridor. The mine begins close to the leaf margin, expanding deeper into the leaf. Frass in striking, long threads. Pupation in the soil. Vacated mines shrivel and wither away; later in summer not even a trace remains.

Only the larva enables a certain identification.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula pendula, pubewscens.

fenologie Mijnen laat in maart tot mei (Heath, 1983a).

phenology Mines in late-March till May (Heath, 1983a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en noordelijk Rusland tot de Pyreneeën en Alpen, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia tot the Pyrenees and Alps, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Baran (2013a), Bengtsson (2008a), Heath (1983a), Hellers (2016a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a).

26/11/2016