Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)

Lepidoptera, Eriocraniidae

Betula, Steenbergen © Kees Boele

Eriocrania semipurpurella mine

Betula, Steenbergen © Kees Boele

Betula pubescens, Nieuwendam, bladonderzijde; mijn met jonge larve

Eriocrania semipurpurella mine

Betula pubescens, Nieuwendam, leaf underside; mine with young larva

Betula pubescens, Hollandsche Rading: eerste begin van de mijn

Betula pubescens, Hollandsche Rading: very first part of the mine

mijn Ovipositie op enkele mm van de bladrand. Vandaar begint een gangetje van enkele mm, gevuld met korrelige frass. De begingang gaat plotseling over in een grote witte voldiepe blaasmijn met frass in lange draden. De blaas sluit grotendeels bij de bladrand aan, en overloopt gewoonlijk de begingang. Vrijwel altijd één larve in een mijn (tenzij door samenvloeien van twee mijnen). De larve ligt met de rug naar boven in de mijn. Verpopping extern. Oude mijnen verdrogen en verbruinen; later in de zomer is er niets meer van terug te vinden.

mine Oviposition a few mm from the leaf margin; here begins a corridor of some mm, filled with granular frass. This corridor suddenly widens into a large full depth white bloth, with frass in long threads. The blotch remains adjacent to the leaf margin, and often engulfs the initial corridor. Almost always one larva in the mine (unless by coalescence of two mines). The larva lies venter-down in the mine. Pupation external. Older mines wither and desintegrate, and cannot be found later in the summer.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula pendula, pubescens.

fenologie Mijnen van eind maart tot begin mei (Heath, 1983a).

phenology Mines from end-March till early May (Heath, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, met uitzondering van het Balkan-Schiereiland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe, except the Balkan Peninsula and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Allochapmania semipurpurella.

synonyms Allochapmania semipurpurella.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Borkowski (2003a), Buhr (1935a), Haase (1942a), Hellers (2016a), Hering (1957a), Huber (1969a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Szőcs (1977a), Toll 1959a.

31/03/2017