Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)

Lepidoptera, Eriocraniidae

Betula pubescens, België, prov. Waals Brabant, Rixensart, le Carpu; © Jean-Yves Baugnée

Eriocrania sparrmannella mine

Betula pubescens, Belgium, prov. Brabant wallon, Rixensart, le Carpu; © Jean-Yves Baugnée

Betula pendula, Hilversum

Eriocrania sparrmannella mine

Betula pendula, Hilversum

Betula pendula, Overveen

Eriocrania sparrmannella mine

Betula pendula, Overveen

mijn Gangmijntje, meestal niet ver van de hoofdnerf beginnend, met een opvallend, geelgekleurd ovipositielitteken, plotseling en ietwat hoekig overgaand in een voldiepe blaasmijn. Vaak wordt de gang in de latere blaas opgenomen, maar blijft herkenbaar aan het frasspatroon. Frass in lange draden. Verpopping in de grond.

mine Corridor, generally starting not far from the midrib, at a conspicuous, yellowish oviposition scar, suddenly and somewhat angular widening into a full depth blotch. Often the corridor is overtaken by the blotch, but it remains recognisable in the frass pattern. Frass in long threads. Pupation in the ground.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Betula alleghaniensis, humilis, pendula, pubescens.

fenologie Mijnen in midden juni (Hering, 1957a), juni-augustus (Heath, 1983a).

phenology Mines in mid-June (Hering, 1957a), June - August (Heath, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa, uitgezonderd het Iberisch en Balkan-Schiereiland, en de Middelandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, except the Iberian and Balkan Peninsula, and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Allochapmania, Chapmania, sparrmannella, sparmannella.

synonyms Allochapmania, Chapmania, sparrmannella, sparmannella.

literatuur

references

Ahr (1966a), Bengtsson (2008a), Buhr (1935a, 1964a), Diškus & Stonis (2012a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Grandi (1931a, 1933a), Haase (1942a), Heath (1983a), Hellers (2016a), Hering (1927b, 1957a), Huber (1969a), Kozlov, van Nieukerken, Zverev & Zvereva (2013a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchklein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Nowakowski (1954a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Starý (1930a), Szőcs (1977a), Toll (1959a), Zoerner (1969a).

31/03/2017