Eublemma minutata (Fabricius, 1794)

Lepidoptera, Noctuidae

mijn De larve maakt pseudomijnen: hij eet het bladweefsel geheel weg, met inbegrio van boven- en onderepidermis, maar laat de viltige beharing van de waardplant onverlet.

mine The larva makes pseudomines: it completely consumes the leaf tissue, also the upper and lower epidermis, but leaves the felty hair cover of of the host plant intouched.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Helichrysum arenarium.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2011).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, uitgezonderd Noord-Rusland, Ierland, en de meeste Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Almost all Europe, except North Russia, Ireland, and most of the Mediterranean islands (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Hering (1963a, 1964a).

14/12/2011