Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835

Lepidoptera, Gracillariidae

Hypericum perforatum, België, prov. Namen, Jemelle © Jean-Yves Baugnée

Euspilapteryx auroguttella: mines on Hypericum perforatum

Hypericum perforatum, Belgium, prov. Namur, Jemelle © Jean-Yves Baugnée

Hypericum perforatum, Meinweg, Duin en Kruisberg

Euspilapteryx auroguttella mine Euspilapteryx auroguttella

Hypericum perforatum, Meinweg, Duin en Kruisberg

Hypericum hirsutum, St. Gerlach; begingangetjes

Euspilapteryx auroguttella mine

Hypericum hirsutum, St. Gerlach; initial galleries

Hypericum perforatum, France, dép. Bouches-du_Rhône, La Ciotat © Hélène Dumas: verlaten mijn met exuvium

Euspilapteryx auroguttella: exuvium on Hypericum perforatum

Hypericum perforatum, France, dép. Bouches-du_Rhône, La Ciotat © Hélène Dumas: vacated mine with exuvium

mijn De mijn begint als een soms vrij lange onderzijdige epidermale gang. Deze wordt vervolgens tot een blaasmijn verbreed. Pas daarna begint de larve het parenchym te vreten en spinsel in de mijn aan te brengen. De bovenzijde van de mijn verkleurt daarbij tot bruinoranje, en het blad vouwt zich om de mijn samen. Frass in een klomp in een hoek van de mijn. De larve verlaat tenslotte de mijn, en leeft daarna in een naar beneden omgeslagen bladtop; hier wordt ook de cocon gemaakt.

mine The mine begins as an, occasionally quite long, lower-surface epidermal corridor. Its last section is widened into a blotch. Only then the larva begins to consume parenchymatous tissue and to line the inside of the mine with silk. The upper surface of the mine turns orange brown, and the leaf folds itself around the mine. Frass in a clump in a corner of the mine. In the end the larva leaves its mine, and then lives free in a leaf tip that has been folded downwards; here also the cocoon is made.

waardplanten: Hypericaceae, monofaag

hostplants: Hypericaceae, monofaag

Hypericum adenotrichum, cerastoides, elegans, hircinum, hirsutum, humifusum, maculatum, montanum, olympicum, perforatum, tetrapterum.

fenologie Larven in juni en september-october (Emmet ea, 1985a).

phenology Larvae in June and September - October (Emmet ao, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Calybites, Eucalybites, auroguttella.

synonyms Calybites, Eucalybites, auroguttella.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Beiger (1955a, 1960a, 1965a, 1970a), Bengtsson & Johansson (2011a), Biesenbaum (2010a), Brown (1947a), Buhr (1935b, 1964a), Buszko (1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Deschka & Wimmer (2000a), Deutschmann (2008a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), Hering (1921a, 1924b), Huber (1969a), Huemer (2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Jaworski (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Maček (1999a), Michalska (1970a, 1972a), Michna (1975a), Patočka & Turčáni (2005a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Triberti & Braggio (2011a), Zoerner (1969a).

11/02/2017