Gelechia hippophaella (Schrank, 1802)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Onregelmatige gang- of blaasmijn. Na verloop van tijd gaan de larven vrij leven, tussen samengesponnen bladeren (Hering (1957a). Bland ea (2002a) schrijven slechts dat de larven leven tussen de blaadjes van de topscheuten, die stevig, plat op elkaar zijn gesponnen. Ook Elsner ea (1995a) zeggen niets over een minerende levenswijze.

mine Irregular corridor or blotch. After some time the larvae live free among spun leaves (Hering (1957a). Bland ao (2002a) only write that the larvae live between leaves of the terminal shoots spun tightly and flatly together. Also Elsner ao (1995a) write nothig about a mining habit.

waardplanten: Elaeagnaceae, monofaag

hostplants: Elaeagnaceae, monophagous

Hippophae rhamnoides.

fenologie Larven mineren in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae mine in June, July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën, Italië en Roemenie, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees, Italy, and Romania, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam bleek grijsgroen (in het laatste stadium rose overlopen), met een bleke lengtelijn over de spircula; pinacula klein, zwart. Kop lichtbruin, donkerbruin gevlekt. Prothoracale plaat grijsgroen, lichtbruin gespikkeld. Anale plaat grijsgroen, donkergroen getekend (Bland ea, 2002a).

larva Body pale greyish green (last stage tinged with pink), with a pale length line over the spiracula; pinacula small, black. Head light brown, marked with dark brown. Prothoracic plate greyish green, speckled light brown. Anal plate greyish green with dark green markings (Bland ao, 2002a).

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Bland ao (2002a), Elsner, Huemer & Tokár (1995a), Hering (1957a), Kaitila (1996a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Skala (1950a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Ureche (2010a).

27/12/2011