Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)

Lepidoptera, Glyphipterigidae

mijn De larve mijnt een blad geheel uit, vaak ook (een deel van) de stengel. De gemineerde delen worden wit en verdorren. De mijn wordt voor de verpopping verlaten.

mine The larva mimes a leaf completely out, often also (part of) the stem. Mined parts turn white and die. Pupation external.

waardplanten: Crassulaceae, monofaag

hostplants: Crassulaceae, monophagous

Sedum acre, album, anglicum.

Waarschijnlijk op wel meer soorten van dit geslacht met worstvormige bladeren.

Probably on more species of the genus with terete leaves.

fenologie Larve volgroeid tegen eind mei; één generatie per jaar (Pelham-Clinton, 1985c).

phenology Larvae are full fed in late May; univoltine (Pelham-Clinton, 1985c).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot Iberia, Sardinië, Sicilië en en Kreta, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to Iberia, Sardinia, Sicily, and Crete, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam bleekgeel, pinacula klein, zwart; kop zwart; prothoracale en anale plaat zwartbruin; poten bruin-geringd. Abd-9 dorsaal met een extra, dwars zwartbruin plaatje (Pelham-Clinton, 1985c)..

larva Body pale yellow, pinacula small, black; head black; prothoracic and anal plate blackish brown; legs brown-ringed. Abd-9 dorsally with an addditional transverse, blackish brown sclerite (Pelham-Clinton, 1985c)..

pop In een cocon, meestal tussen de bladeren van de waardplant.

pupa In a cocoon, usually among the leaves of the hostplant.

synoniemen Glyphipterix minorella Snellen, 1882.

synonyms Glyphipterix minorella Snellen, 1882.

literatuur

references

Baldizzone (2008a), Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1937a), Ernst (2009a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Pelham-Clinton (1985c), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Szőcs (1977a).

18/02/2017