Gnorimoschema ochraceellum (Chrétien, 1915)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Mijn sterk gelijkend op die van Scrobipalpa acuminatella: een langgerekte gang, op, deels ook in, de hoofdnerf, van waaruit uitlopers het blad ingaan die later versmelten. De larve mineert levenslang; verpopping extern.

mine Mine strongly resembling the one of Scrobipalpa acuminatella: an elongate gallery on, and partly in, the midrib with extensions into the leaf that later fuse. The larva mines all its life; pupation external.

waardplanten: Asteraceae

hostplants: Asteraceae

Cirsium erisithales; Echinops spinosissimus.

larve Lichaam groen met rode lengtelijnen en vlekken. Thorax-segmenten 1 en 2, en de voorste helft van 3 rood (Hering, 1957a).

larva Body green with red length lines and spots. Thoracic segments 1 and 2, and anterior half of 3, red (Hering, 1957a).

fenologie Larven van november tot januari, dan weer in april, mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from November till January, then again an April-May (Hering, 1957a).

opmerkingen De soort wordt door Hering en Maček geciteerd als Gnorimoschema ochraceellum Chrét. De oorspronkelijke combinatie is Lita ochraceella Chrétien, 1915; ik weet niet in welk genus de soort tegenwoordig geplaatst wordt.

Hering vermeldt dat de soort uit Noord-Afrika geassocieerd met Echinops, Maček associeert hem met Cirsium in Slovenië. Lita ochraceella is echter geen Europese soort (Huemer & Karsholt, 2010a), en het is onduidelijk hoe Maček tot deze determinatie gekomen is.

notes The species is cited by Hering and Maček as Gnorimoschema ochraceellum Chrét. The original combination is Lita ochraceella Chrétien, 1915; I do not know in which genus the species is currently placed.

Hering associates the species in North Africa with Echinops, Maček associates it with Cirsium in Slovenia. However, Lita ochraceella is not a European species (Huemer & Karsholt, 2010a), and it is unclear how Maček arrived at this identification.

literatuur

references

Hering (1957a), Huemer & Karsholt (2010a), Maček (1999a).

02/05/2011