"Gnorimoschema ptarmicae" Klimesch

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Mijn door Hering (1957a) vergeleken met die van Scrobipalpa proclivella en van Sophronia humerella.

mine Mine compared by Hering (1957a) with those of van Scrobipalpa proclivella and Sophronia humerella.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Achillea ageratifolia.

verspreiding binnen Europa Macedonië.

distribution within Europe Macedonia.

opmerkingen De interpretatie van deze soort is niet duidelijk.

notes The interpretation of this species is not known.

literatuur

references

Hering (1957a).

modif. 23.i.2009