Gnorimoschema streliciella (Herrich-Schäffer, 1854)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn De larve mineert de onderste bladeren vanuit een spinselbuis op of vlak onder de grond.

mine The larva mines the lower leaves from a silken tube on or just below the surface of rhe ground.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Antennaria dioica.

BENELUX

BE niet waargenomen (Phegea, 2011).

NE uitgestorven (Huemer & Karsholt, 2010a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE not recorded (Phegea, 2011).

NE extinct (Huemer & Karsholt, 2010a)

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië tot Italië en van Engeland tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Scandinavia to Italy, and from Britain to Central Russia (Fauna Europaea, 2011).

literatuur

references

Huemer & Karsholt (2010a).

16/04/2011