Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)

Lepidoptera, Tortricidae

Populus nigra var. italica, Hurdegaryp; © George Sinnema

Gypsonoma oppressana: mine on Populus nigra var italica

Populus nigra var. italica, Hurdegaryp; © George Sinnema

Populus alba, België, prov. West-Vlaanderen, Ooigem-Wielsbeke; © Steve Wullaert

Gypsonoma oppressana "mine"

Populus alba, Belgium, prov. West Flanders, Ooigem-Wielsbeke; © Steve Wullaert

bij een oud, verkalend blad is goed te zien dat het slechts schijnbaar om een mijn ging

Gypsonoma oppressana "mine"

in an old leaf, having lost most of its felt cover, it is obvious that no real mine has been made

larve

Gypsonoma oppressana larva

larva

mijn De jonge larve maakt een kort, onder- of bovenzijdig gangetje dat tegen de hoofdnerf aan ligt, en vaak voor een klein stukje vervolgens een zijnerf volgt. De mijn zet zich voort in een met veel frass bedekte buis van spinsel aan de bladonderzijde, van waaruit de larve onderzijdige venstervraat verricht. Bij abelen gebeurt dit onder de viltlaag, zodat een pseudomijn ontstaat.

mine The young larva makes a short, upper- or lower-surface corridor along the midrib, often continuing for short distance along a side vein. Then the mine continues into a lower-surface tube of silk, covered with much frass, from which the larva causes under-surface window feeding. In white poplars this occurs under the felt cover, causing a pseudo-mine.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus alba. balsamifera, x canadensis, nigra; Salix myrsinifolia.

fenologie Minerende larven in september-november; na de overwintering vreten ze aan knoppen.

phenology Mining larvae in September - November; after hibernation they feed on buds.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa, met uitzondering van Ierland en het Balkanschiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, except Ireland and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichaam grijswit tot lichtbruin; pinacula bruin, onopvallend. Kop, prothoracale en anale plaat en borstpoten donkerbruin tot zwart (Bradley ea, 1979a).

larva Body greyish white to light brown; pinacula brownn, inconspicuous. Head, prothorac and anal plates, and thoracic feet dark brown to black (Bradley ao, 1979a).

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1935b, 1964a), Emmet (1970b), Hering (1957a), Huber (1969a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a), Skala (1941a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Zoerner (1969a).

12/02/2017