Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854)

Lepidoptera, Gelechiidae

Convolvulus spec., Bulgarije, Varna © Stéphane Claerebout

Helcystogramma triannulella: feeding traces

Convolvulus spec., Bulgaria, Varna © Stéphane Claerebout

larve en mijn

Helcystogramma triannulella: feeding traces

larva and mine

larve dorsaal

Helcystogramma triannulella: larva

larva dorsally

larve lateraal

Helcystogramma triannulella: larva

larva laterally

mijn de larve leeft in een middels spinsel samengevouwen blad, en veroorzaakt van daaruit venstervraat. Waarschijnlijk is er zelden of nooit werkelijk sprake van minering.

mine the larva lives in a leaf rhat has been doubled by spinning, and causes window feeding in that position. Probably almost never true mining will be involved.

waardplanten: Convolvulaceae, nauw oligofaag

hostplants: Convolvulaceae, narrowly oligophagous

Calystegia sepium; Convolvulus arvensis.

fenologie In Spanje verscheidene generaties tussen mei en october Huertas Dionisio (2008a).

phenology In Spain several generation between May and October.

BENELUX

BE waargenomen (Fauna Europaea, 2014)

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2014)

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2014)

BENELUX

BE recorded (Fauna Europaea, 2014)

NE not recorded (Fauna Europaea, 2014)

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2014)

verspreiding binnen Europa Van Polen tot Iberia en van Frankrijk tot Griekenland (Fauna Europaea, 2014); ook Engeland (Lewis & Palmer, 2014a).

distribution within Europe from Poland to Iberia, and from France to Greece (Fauna Europaea, 2014); also Britain (Lewis & Palmer, 2014a).

pop Gregor & Patocka (2001a), Huertas Dionisio (2008a), Patocka (1997a)

pupa Gregor & Patocka (2001a), Huertas Dionisio (2008a), Patocka (1997a)

literatuur

references

Corley, Merckx, Cardoso, Dale,Marabuto, Maravalhas & Pires (2012a), Gregor & Patocka (2001a), Huertas Dionisio (2008a), Lewis & Palmer (2014a), Patocka (1997a).

06/02/2017