Heliozela resplendella (Stainton, 1851)

Lepidoptera, Heliozelidae

Alnus glutinosa, Nieuwendam

Heliozela resplendella mine

Alnus glutinosa, Nieuwendam

uitsnede

Heliozela resplendella mine

excision

mijn De mijn begint in een van de dikkere nerven op een blad. Via die nerf daalt de larve af naar de hoofdnerf. Vaak steekt de larve middels een haarfijn gangetje over van de ene zijnerf naar de ander. In de hoofdnerf daalt de larve een heel eind af, soms tot diep in de bladsteel (te zien door hoofdnerf en bladsteel te klieven). Uiteindelijk keert de larve via de hoofdnerf naar de bladschijf terug en maakt daar een kort, voldiep, snel breder wordend gangmijntje, waarbij er een duidelijke lijn van frass midden in de gang ligt. Uiteindeljk wordt een ovaal bladstukje uitgesneden van ca 2 x 5 mm, waarmee de larve zich op de grond laat vallen.

mine The mine begins in one of the more heavy veins of a leaf. Boring in the vein the larva descends towards the midrib. Often in this process the larva moves from one thick vein to another by way of a hair-thin transverse corridor. Once in the midrib the larva descends, not rarely even for one or two cm into the petiole (one can see that by cleaving a petiole). Finally the larve returns into the leaf by way of the midrib, and makes a short, full depth, quickly widening corridor with a clear central line of frass. In the end an oval excision of made of about 2 x 5 mm, in which the larva drops to the ground.

waardplanten: Betulaceae, monofaag

hostplants: Betulaceae, monophagous

Alnus glutinosa, glutinosa x incana, incana, orientaalis, viridis.

fenologie Larven in juni en juli-october (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June and July - October (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009); gewone soort.

LUX waargenomen (Ellis, Kautenbach).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009); common species.

LUX recorded (Ellis, Kautenbach).

verspreiding binnen Europa Van Scandinavië, Finland en Noord-Rusland tot Portugal en Spanje, Alpen, en Roemenie, en van Ierland tot de Baltische Staten (Corley ea, 2006a; Fauna Europaea, 2009, A & Z Laštůvka, 2014a); Cyprus (Barton, 2015a).

distribution within Europe From Scandinavia, Finland and northern Russia to Portugal and Spain, Alps, and Romania, and from Ireland to the Baltic States (Corley ea, 2006a; Fauna Europaea, 2009, A & Z Laštůvka, 2014a); Cyprus (Barton, 2015a).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

opmerkingen Tot voor kort waren er in de volwassen vlinders geen constante verschilkenmerken bekend ten opzicht van H. resplendella. Daarom beschouwden onder meer Kuchlein & de Vos (1999a) Heliozela hammoniella als een synoniem van resplendella. Mutanen ea (2007a) hebben echter definitief aangetoond dat het om twee gescheiden soorten gaat.

notes Because no morphological characters were known to separate H. resplendella and Heliozela hammoniella, several authors, including Kuchlein & de Vos (1999a) have sunk the latter in synoymy of resplendella. However, Mutanen ao (2007a) have definitely established that two distinct species are involved

literatuur

references

Ahr (1966a), Barton (2015a), Bengtsson (2008a), Borkowski (2003a), Buhr (1935a, 1964a), Buszko & Baraniak (1989a), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Emmet (1983c), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hellers (2016a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (1986b), Klimesch & Skala (1936a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kuchlein ao (1988a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), A & Z Laštůvka (2014a), Maček (1999a), Mutanen, Itämies & Kaila (2007a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), Redfern & Shirley (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1949a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Tomasi (2014a), Zoerner (1969a, 1970a).

07/04/2017