Hodgesiella rebeli (Krone, 1905)

Lepidoptera, Cosmopterigidae

mijn Zich vanuit een smal begin snel verbredende, grote, blaasmiijn. In de mijn wordt spjnsel afgezet, waardoor de blaas een aantal lengte-plooien krijgt, Frass dicht geconcentreerd in het smalle begindeel van de mijn.

mine Large blotch, quickly widening from a narrow initial part. Silk is depositied within the mine, causing it to develop some length folds. Frass densely concentrated in the narrow initial part of the mine.

waardplanten: Convolvulaceae, monofaag

hostplants: Convolvulaceae, monophagous

Convolvulus althaeoides, cantabrica, tenuissimus.

fenologie Larven in mei.

phenology Larvae in May.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Italië en het Balkan Schierland, noordwaards tot Hongarijë en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Italy and the Balkan Peninsula, as far north as Hungary and Romania (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Stagmatophora rebeli.

synonyms Stagmatophora rebeli.

literatuur

references

Hering (1957a, 1967a), Klimesch (1942a), Koster & Sinev (2003a), Szőcs (1977a).

12/02/2017