Hodgesiella rhodorrhisella (Kasy, 1970)

Lepidoptera, Cosmopterigidae

Convolvulus floridus, Tenerife; uit Klimesch (1983a)

Hodgesiella rhodorrhisella mine

Convolvulus floridus, Teneriffa, from Klimesch (1983a)

mijn Bruinige, niet erg doorzichtige, voldiepe blaasmijn die meetal begint in de bladtop of bij de hoofdnerf. Meeste frass in een dikke prop in het begindeel van de mijn.

mine Brownish, somehwat opaque, full depth blotch, mostly beginning in the leaf tip or near the midrib. Most frass in a dense mass in the first section of the mine.

waardplanten: Convolvulaceae, monofaag

hostplants: Convolvulaceae, monophagous

Convolvulus floridus.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Bleekgeel, kopkapsel bruin; onmiddellijk voor de verpopping, waneer de larve 6 - 65 mm meet, is deze rood.

larva Pale yellow, head capsule brown; just before pupation, when the larva measues 6 - 6.m mm, it turns red.

literatuur

references

Kasy (1970a), Klimesch (1983a), Koster & Sinev, 2003a.

13/01/2013