Holocacista rivillei (Stainton, 1855)

Lepidoptera, Heliozelidae

Vitis vinifera, Italië, Rovereto; uit van Nieukerken ea (2012a).

Holocacista rivillei: mines on Vitis vinifera

Vitis vinifera, Italië, Rovereto; from van Nieukerken ea (2012a).

Vitis vinifera, Italië, Vicenza, Borghetto; © Erik van Nieukerken

Holocacista rivillei: mine on Vitis vinifera

Vitis vinifera, Italy, Vicenza, Borghetto; © Erik van Nieukerken

een bezette mijn, en een reeds met een uitsnede

Holocacista rivillei: mines on Vitis vinifera

an occupied mine, another already with an excision

mijn Aanvankelijk een nauw gangetje met een brede centrale frasslijn. Dit verbreedt zich tot een doorzichtig, voldiep blaasje met verspreide frass. Tenslotte wordt in de blaas een ovale uitsnede gemaakt waarin de larve zich pp de grond laat vallen, en waarin de verpopping plaats vindt. Vaak een aantal mijntjes in een blad (tot meer dan 250: Parenti & Varalda, 2000a).

mine Initially a relatively long, narrow corridor with a broad frass line. The corridor widens into a full depth transparant blotch with dispersed frass. In the end an oval excision is cut from the blotch, in which the larva drops to the ground and where pupation takes place. Often a number of mines in a leaf (up to over 250: Parenti & Varalda, 2000a).

waardplanten: Vitaceae, monofaag

hostplants: Vitaceae, monofaag

Vitis vinifera.

fenologie Vanaf mei in 2-4 generaries (Hering, 1957a).

phenology From May on in 2-4 generations (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Zuid-Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe southern Europe (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Antispila rivillei.

synonyms Antispila rivillei.

opmerkingen Soms een plaagsoort.

notes Sometimes a pest species.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a), Cean (2014a), Grandi (1931a, 1933a), Hering (1957a), Maček (1999a), van Nieukerken, Wagner, Baldessari, Mazzon, Angeli, Girolami, Duso & Doorenweerd (2012a), Parenti & Varalda (2000a), Skala (1949a).

20/07/2016