Incurvaria koerneriella (Zeller, 1839)

Lepidoptera, Incurvariidae

Fagus sylvatica, Plasmolen, Sint Jansberg © Maarten Immerzeel

Incurvaria koerneriella: mines on Fagus sylvatica

Fagus sylvatica, Plasmolen, Sint Jansberg © Maarten Immerzeel

detail

Incurvaria koerneriella: mines on Fagus sylvatica

detail

jonge larve

Incurvaria koerneriella: young larva

young larva

mijn De larven beginnen met het maken van kleine, rondachtige blaasmijntjes; vaak een aanzienlijk aantal op één blad. Later snijden ze daar een stuk uit, niet veel kleiner dan het mijntje (3-4 mm in diameter). Hierin gesandwiched laten ze zich op de grond vallen, en leven daar verder van dor bladmateriaal; onderwijl vergroten ze het huisje naar behoefte.

mine The larvae start by making small, roundish blotch mines, often a considerable number in a single leaf. After some time they make a circular excision, not much smaller than the mine itself (3-4 mm in diameter). Thus sandwiched they drop to the ground, and there continue feeding on dead leaf material; all the while enlarging their case when needed.

waardplanten: Fagaceae, Malvaceae; nauw polyfaag

hostplants: Fagaceae, Malvaceae; nauw polyfaag

Fagus sylvatica; Quercus; Tilia.

Beuk lijkt de belangrijkste waardplant.

Beech seems the most important hostplant.

fenologie Minerende larven worden gevonden in mei-juni (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae are found in May-June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded. (Phegea, 2011).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot Spanje en Italie, rn van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Sweden tot Spain and Italy, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2011).

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Buhr (1935b), Hellers (2016a), Hering (1934a, 1935a, 1957a), Jensen (1932a), Patočka & Turčáni (2005a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Tomov & Dimitrov (2007a).

26/11/2016