Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lepidoptera, Incurvariidae

Vaccinium myrtillus, België, prov. Limburg, de Hoefaert-Lanaken © Carina Van Steenwinkel

Incurvaria masculella: excision on Vaccinium myrtillus

Vaccinium myrtillus, Belgium, prov. Limbourg, de Hoefaert-Lanaken © Carina Van Steenwinkel

ander blad

Incurvaria masculella: excision on Vaccinium myrtillus

another leaf

mijn Ovopsitie middels een legboor, daarom geen eischaalje zichtbaar. De larve maakt een klein, rondachtige blaasmijntje; vaak is er een aantal op één blad. Al na de eerste vervelling maakt de larve een uitsnede uit de mijn, vrijwel even groot als het mijntje zelf (3-4 mm in diameter). Hierin gesandwiched laten ze zich op de grond vallen, en leven daar verder van dor bladmateriaal.

mine Oviposition is by way of an ovipositor, therefore no egg shell visible. The larva makes a small, roundish, blotch; often several in a leaf. Already after its first moult it makes an excision out of the mine, in size almost equal to the blotch (3-4 mm). Thus sandwiched it drops to the ground and continues feeding on dead leaf material.

waardplanten: Polyfaag op houtige gewassen.

hostplants: Polypfagous on woody plants.

Carpinus betulus; Castanea sativa; Corylus avellana; Crataegus; Fagus sylvatica; Quercus rubra; Rosa; Tilia cordata, platyphyllos; Vaccinium myrtillus.

In Engeland is meidoorn de belangrijkste waardplant (Heath & Pelham-Clinton, 1983a), geheel anders dan in continentaal Europa.

In Britain Hawthorn is the main hostplant (Heath & Pelham-Clinton, 1983a), quite unlike the situation in continental Europe.

fenologie Larven worden minerend gevonden in mei-juni (Heath & Pelham-Clinton, 1983a).

phenology Mining larvae in May - June (Heath & Pelham-Clinton, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve Incurvaria-larven liggen, als ze rusten, in hoefijzervorm gebogen in de mijn (in tegenstelling tot Antispila-larven).

larva Mining Incurvaria-larvae, while resting, take a horse-shoe like posture, unlike the larvae of Antispila species.

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Incurvaria muscalella (Fabricius, 1787).

synonyms Incurvaria muscalella (Fabricius, 1787).

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Bengtsson (2008a), Buhr (1935a, 1936a, 1937a), Dziurzynski (1957a, 1958a), Heath & Pelham-Clinton (1983a), Hellers (2016a), Hering (1934a, 1935a, 1957a), Huemer (1988a, 2012a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Michna (1975a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Skala (1951a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Szőcs (1977a), Tomov & Dimitrov (2007a).

31/03/2017