Isidiella divitella (Constant, 1885)

Lepidoptera, Cosmopterigide

mijn De larve maakt een bolvormige cocon die aan een stengel bevestigd is; vandaar uit worden spinselbuizen aangelegd naar de belendende bladeren, die worden uitgemijnd. De buitenzijde van de cocon is bekleed met plantenhaar. Verpopping in de cocon.

mine The larva makes a globular cocoon, attached to a stem; from there silken tubes run to the neighbouring leaves, that are mined out. The outside of the cocoon is covered with plant hair. Pupation in the cocoon.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Helichrysum italicum, italicum subsp. serotinum, stoechas; Santolina.

fenologie Larven in juli-augustus (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July - August (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Iberisch Schiereiland, Corsica, Sardinië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe France, Iberian Peninsula, Corsica, Sardinia (Fauna Europaea, 2009).

larve Geelwit mt bruine kop en lichtbruin pronotum (Hering, 1957a).

larva Yellowish-white with brown head and light brown pronotum (Hering, 1957a).

synoniemen Stagmatophora divitella.

synonyms Stagmatophora divitella.

literatuur

references

Hering (1957a), Koster & Sinev (2003a), Szőcs (1977a).

modif. 18.v.2010