Jordanita chloros (Hübner, 1813)

Lepidoptera, Zygaenidae

mijn De larve maakt een aantal heel slordige vlekmijnen waarbij hij zich met de voorstel helft van het lichaam onder de onder-epidermis van een blad werkt en in die positie het meest bladweefsel wegeet. De opening van de mijn is spleetvormig en ligt aan de zijkant.

mine The larva makes a number of very sloppy fleck mines by working itself with the front half of its body under the lower epidermis of a leaf, and devouring in this position most leaf tissue. The opening of the mine is a slit at the side.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Centaurea stoebe; Helichrysum arenarium.

fenologie Larven van de herst tot in mei.

phenology Larvae from autumn till May.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk, Duitsland, Polen en Centraal Rusland tot de Pyreneeën, Italië en het vasteland van Griekenland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From France, Germany, Poland, and Central Russia to the Pyrenees, Italy, and the Greek mainland (Fauna Europaea, 2010).

larve Compacte, borstelige bouw; dorsaal okergeel.

larva Compact, bristly built; dorsally ochre-yellow.

synoniemen Ino, Procris chloros.

synonyms Ino, Procris chloros.

opmerkingen Soort van warme, droge, terreinen.

notes Species of warm, dry, habitats.

literatuur

references

Hering (1957a, 1964a), Skala (1948a), Szőcs (1977a).

12/02/2017