Jordanita notata (Zeller, 1847)

Lepidoptera, Zygaenidae

mijn De jonge larve maakt een aantal zeer kleine gangmijntjes. De oudere larve maakt een aantal heel slordige vlekmijnen waarbij hij zich met de voorstel helft van het lichaam onder de onder-epidermis van een blad werkt en in die positie het meest bladweefsel wegeet. De opening van de mijn is spleetvormig en ligt aan de zijkant.

mine The very young larva at first makes a number of tiny corridor mines. The older larva makes a number of very sloppy fleck mines by working itself with the front half of its body under the lower epidermis of a leaf, and devouring in this position most leaf tissue. The opening of the mine is a slit at the side.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Carduus uncinatus; Centaurea jacea, salonitana, scabiosa, stoebe; Cirsium acaulon.

Volgens Skala (1948a) ook Globularia en Plantago; dit wordt door Guenin (2011a) niet overgenomen.

According to Skala (1948a) also Globularia en Plantago; this is not accepted by Guenin (2011a).

fenologie Larven van de herst tot in mei.

phenology Larvae from autumn till May.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk, Duitsland en de Ukraïne tot Iberia, Sicilië en Kreta (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From France, Germany, and the Ukraine to Iberia, Sicily, and Crete (Fauna Europaea, 2010).

larve Compacte, borstelige bouw; dorsaal grijsbruin.

larva Compact, bristly built; dorsally greyish-brown.

pop Beschreven door Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Ino, Procris notata.

synonyms Ino, Procris notata.

opmerkingen Soort van warme, droge, terreinen.

notes Species of warm, dry, habitats.

literatuur

references

Ebert & Lussi (1994a), Fernández-Rubio (1995a), Guenin (2011a), Hering (1957a, 1964a), Patočka & Turčáni (2005a), Skala (1948a), Szőcs (1977a).

12/02/2017