Kessleria albescens (Rebel, 1899)

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn De larven mineren het grootste deel van hun leven; pas laat leven ze vrij tussen samengesponnen scheuten. Verscheidene bladeren worden uitgemijnd en met een fijn spinsel omgeven.

mine The larvae mine during most of their life; only late they live free among spun shoots. Several leaves are mined out, and wrapped in fine silk.

waardplanten: Saxifragaceae, monofaag

hostplants: Saxifragaceae, monophagous

Saxifraga paniculata.

mogelijk ook op andere breedbladige Saxifraga's.

possibly also on other broad-leaved Saxifragas.

fenologie Overwintering waarschijnlijk als larve; mogelijk twee generaties.

phenology Hibernation probably as larva; possibly bivoltine.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2013).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2013).

verspreiding binnen Europa Dolomieten, tot 1800 m.

distribution within Europe Dolomites, up to 1800 m.

literatuur

references

Huemer & Mutanen (2015a), Huemer & Tarmann (1991a).

08/04/2017