Kessleria klimeschi Huemer & Tarman, 1991

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn De jonge larven mineren; later leven ze tussen samengesponnen bladeren.

mine The young larvae mine; later they live between spun leaves.

waardplanten: Saxifragaceae, monofaag

hostplants: Saxifragaceae, monophagous

Saxifraga cristata, paniculata.

fenologie Volgroeide larven in midden juni.

phenology Full grown larvae in mid-June.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2013).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2013).

verspreiding binnen Europa Julische Alpen, van dalhoogte tot 1800 m.

distribution within Europe Julian Alps, from valley level up to 1800 m.

literatuur

references

Huemer & Tarmann (1991a), Huemer & Mutanen (2015a).

08/04/2017