Kessleria orobiae Huemer & Mutanen 2015

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn De larve maakt aanvankelijke een nauwe, voldiepe, gang met verspreide frass. Daarna worden enkele voldiepe blaasmijnen gemaakt. Oudere larven leven vrij en veroorzaken versntervraat vanuit een spinsel. Verpopping buiten de mijn.

mine The larv initially makes a narrow, full depth corridor with dispersed frass. Later several full depth blotches are made. Older lavae live free and cause window feeding from a dense spinning. Pupation external.

waardplanten: Saxifragaceae, nauw monofaag

hostplants: Saxifragaceae, narrowly monophagous

Saxifraga paniculata.

fenologie Larven overiwnteren waarschijnlijk tweemaal.

phenology Larvae probably hibernate twice.

verspreiding binnen Europa Italie (Bergamo, Alpi Oribie).

distribution within Europe Italy (Bergamo, Alpi Oribie).

literatuur

references

Huemer & Mutanen (2015a).

09/04/2017