Kessleria saxifragae (Stainton, 1868)

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn Het bladrozet wordt, meestal door verscheidene larven tesamen, overtrokken door een spinsel. Daaronder mijnt elke jonge larve een paar bladeren uit; de oudere larve leeft vrij. De mijn bevat gewoonlijk geen frass, zelden bevat een blad een of enkele grote frassklompen. Verpopping buiten de mijn.

mine The leaf rosette is covered by several larvae with a spinning, under which each young larva mines out a few leaves; the older larva lives free. The mines contain no frass, only rarely a leaf contains one or a few large frass pellets. Pupation external.

waardplanten: Saxifragaceae, monofaag

hostplants: Saxifragaceae, monophagous

Saxifraga aizoides, federici-augusti subsp. grisebachii, hirsuta, oppositifolia, paniculata, spathularis.

fenologie Larven in juni, juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June, July (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Gebergten van de Britse Eilanden tot Italiƫ en Macedoniƫ, en van Polen tot het Iberisch Schiereiland (Fauna Europaea, 2009); tot ca 2800 m hoogte.

distribution within Europe Mountain ranges from the British Islands to Italy and Macedonia, and from Poland to the Iberian Peninsula (Fauna Europaea, 2009); up to about 2800 m alt.

larve Kop en prothoracale plaat zwart. Lichaam spoelvormig, flauw olijfgroen met een wat donkerder ruglijn; elke segment met roodbruine laterale tekening, buikzijde groen (Agassiz, 1996a). De beshrijving door Huermer & Tarmann (1991a) klinkt ietwat verschillend: Kop gelig bruin, prothoracale en anale plaat groenbruin; lichaam lichtgroen met een licht roodachtige dorsale lijn en rode subdorsaalvlekken; pinacula zwartgroen; borstpoten lichtbruin.

larva Head and prothoracic plate black. Body spindle-shaped, dull olive green with a slightly darker dorsal line; reddish brown markings laterally on each segment; venter green (Agassiz, 1996a). The description by Huermer & Tarmann (1991a) runs somewhat differently: Head yellowish brown; prothoracid and anal plate greenish brown; body light green, with a light reddish dorsal line and red subdorsal spots; pinacula blackish green; thoracic feet light brown.

synoniemen Hofmannia, Zelleria saxifragae.

synonyms Hofmannia, Zelleria saxifragae.

literatuur

references

Agassiz (1996a), Baraniak (1988a), Burmann (1943a), Deschka & Wimmer (2000a), Embacher & Huemer (2008a), Huemer & Mutanen (2015a), Huemer & Tarmann (1991a), Gershenson ao (2002a), Heckford (2001b), Hering (1931f, 1957a), Klimesch (1942c, 1956c), Kyrki (1985a), Skala (1951b).

08/04/2017