Kessleria zimmermanni Nowicki, 1864

Lepidoptera, Yponomeutidae

Saxifraga paniculata uit Baraniak (1988a)

Kessleria zimmermanni: mines on Saxifraga paniculata

Saxifraga paniculata from Baraniak (1988a)

mijn Gang- en blaasmijnen.

mine Gallery and blotch mines.

waardplanten: Saxifragaceae, nauw monofaag

hostplants: Saxifragaceae, narrowly monophagous

Saxifraga paniculata.

Volgens Burmann (geciteerd door Baraniak) ook S. caesia, macropetala.

According to Burmann (cited by Baraniak) also S. caesia, macropetala.

fenologie De larven overwinteren tweemaal.

phenology The larvae hibernate twice.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2013).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2013).

verspreiding binnen Europa Tatra-gebergte, 1200-2100 m.

distribution within Europe Tatra Mountains, 1200-2100 m.

synoniemen Tot aan de revisie door Huemer & Tarmann ging onder de naam zimmermanni een groot aantal Kessleria-soorten schuil. Met name de beschrijving door Burmann (1956a) van Swammerdammia zimmermanni heeft betrekking op een andere soort, namelijk K. burmanni Huemer & Tarmann, 1991.

synonyms Until the revision by Huemer & Tarmann a number of different Kesseria species went under the name zimmermanni. In particular the description by Burmann (1956a) of Swammerdammia zimmermanni refers to a different species, viz., K. burmanni Huemer & Tarmann, 1991.

literatuur

references

Baraniak (1988a), Burmann (1956a), Huemer & Tarmann (1991a), Huemer & Mutanen (2015a), Michalska, Myssura & Walczak (2010a).

08/04/2017