Kessleria zimmermanni Nowicki, 1864

Lepidoptera, Yponomeutidae

mijn Gang- en blaasmijnen.

mine Gallery and blotch mines.

waardplanten: Saxifragaceae, nauw monofaag

hostplants: Saxifragaceae, narrowly monophagous

Saxifraga paniculata.

fenologie De larven overwinteren tweemaal.

phenology The larvae hibernate twice.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2013).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2013).

verspreiding binnen Europa Tatra-gebergte, 1200-2100 m.

distribution within Europe Tatra Mountains, 1200-2100 m.

synoniemen Tot aan de revisie door Huemer & Tarmann ging onder de naam zimmermanni een groot aantal Kessleria-soorten schuil. Met name de beschrijving door Burmann (1956a) van Swammerdammia zimmermanni heeft betrekking op een andere soort, namelijk K. burmanni Huemer & Tarmann, 1991.

synonyms Until the revision by Huemer & Tarmann a number of different Kesseria species went under the name zimmermanni. In particular the description by Burmann (1956a) of Swammerdammia zimmermanni refers to a different species, viz., K. burmanni Huemer & Tarmann, 1991.

literatuur

references

Burmann (1956a), Huemer & Tarmann (1991a), Michalska, Myssura & Walczak (2010a).

26/04/2012