Lampronia intermediella (Heinemann, 1870)

Lepidoptera, Incurvariidae

mijn Mijn noch larve zijn beschreven, maar de soort wordt door Hering vergeleken met Incurvaria masculella.

mine Neither mine nor larva are known, but the species is compared with Incurvaria masculella by Hering.

waardplanten: Corylaceae, monofaag

hostplants: Corylaceae, monophagous

Corylus.

verspreiding binnen Europa Slowakijƫ, Roemeniƫ (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Slovakia, Romania (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Incurvaria intermediella.

synonyms Incurvaria intermediella.

opmerkingen De status van de soort is niet duidelijk, ook al omdat de typen verloren zijn gegaan (Fauna Europaea, 2010).

notes The satus of the species is unclear, also because the types have been lost (Fauna Europaea, 2010).

literatuur

references

Hering (1957a).

modif. 15.v.2010