Leucoptera astragali Mey & Corley, 1999

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn De mijn begint bij een glad, witttig, tamelijk vlak eischaaltje op de bladbovenzijde, meestal één per blaadje (maar verscheidene voor een heel blad). Van daaruit ontwikkelt zich een een blaasmijn die uiteindelijk een groot deel van het blaadje inneemt. De mijn wordt in concentriche bogen uitgebreid. Veel korrelige frass, dat tegen de bovenepidermis wordt aangeplakt, en het grootste, centrale, deel van de mijn een heel donker aanzien geeft. De volgroeide larve maakt een halfcirkelvormige boogsnede in de bovenepidermis, en verpoopt zich buiten de mijn in een cocon.

mine The mine begins at a smooth, whitish, rather flat egg shell at the upperside of a leaflet, usually one per leaflet (but several for an entire leaf). From there a blotch is developed the in that the end occupies a large part of the leaflet. The mine is enlarged in a concentric pattern. There is much granular frass, that is glued to the upper epidermis and gives most of the central area of the mine a dark appearance. The full-grown larva makes a semicircular exit slit in the upper epiderm is, leaves the mine, and pupates within a cocoon.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Erophaca baetica (= Astragalus lusitanicus).

fenologie Larven werden midden april verzameld.

phenology Larvae were collected in mid-April.

verspreiding binnen Europa Iberia, Tunesië.

distribution within Europe Iberia, Tunisia.

larve Lichaam wit; buikpoten van de volgroeide larve met 6-8 haakjes. Kop lichtbruin met een zwarte oogvlek. Prothorx met een lichtbruin, gedeeld, pronotum en een zwakke sternale plaat. Anale plaat lichtbruin.

larva Body white; abdominal prolegs of the full-grown larva with 6-8 crochets. Head pale brown with a black eye patch. Prothorax with a light brown, divided, pronotum and a weak sternal plate. Anal shield pale brown.

pop Afgebeeld in Mey & Corley (1999a).

pupa Illustrated in Mey & Corley (1999a).

literatuur

references

A & Z Laštůvka (2014a), Mey & Corley (1999a).

12/02/2017