Leucoptera coronillae (Hering, 1933)

Lepidoptera, Lyonetiidae

Cytisophyllum sessilifolius, Frankrijk, Alpes Maritimes, Sospel; leg E van Nieukerken & C Doorenweerd, © EvN

Leucoptera coronillae mines

Cytisophyllum sessilifolius, France, Alpes Maritimes, Sospel; leg E van Nieukerken & C Doorenweerd, © EvN

twee andere mijntjes

Leucoptera coronillae mines

two more mines

Cytisophyllum sessilifolius, Spanje; blaasmijnen van Leucoptera coronillae en twee vouwmijnen van Phyllonorycter phyllocytisi; uit Hering (1936b)

Leucoptera coronillae mines

Cytisophyllum sessilifolius, Spain; blotch mines of Leucoptera coronillae and two tentiform mines of Phyllonorycter phyllocytisi; from Hering (1936b)

Cytisophyllum sessilifolius, Italië, uit Hering (1933b)

Leucoptera coronillae mine

Cytisophyllum sessilifolius, Italy, from Hering (1933b)

mijn De mijn begint als een violet vlekje ergens in het centrum van het blad. Van dit punt uit ontstaat een blaasmijn met veel frass in concentrische bogen. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine commences as a violet spot somewhere in the centre of the leaf. Around this point a blotch mine developes with much frass in concentric arcs. Pupation external.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Cytisophyllum sessilifolium; Cytisus villosus.

In de oorspronkelijke beschrijving werd ten onrechte Coronilla emerus vermeld als waardplant.

In the original description erroneously Coronilla emerus was mentioned as hostplant.

fenologie Larven van juni tot ver in october (Erik van Nieukerken, in litt.).

phenology Larvae from June till late in October (Erik van Nieukerken, in litt.).

verspreiding binnen Europa Zuid-Frankrijk, Spanje, Sardinië, Itallië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Southern France, Spain, Sardinia, Italy (Fauna Europaea, 2009).

larve Beschreven door Grandi (1933a); uit dit larvemateriaal gekweekte vlinders vormden de basis voor Hering's beschrijving van de soort.

larva Described by Grandi (1933a); the adults bred from this material formed the base for Hering's description of the species.

synoniemen Leucoptera phyllocytisi (Hering, 1936).

synonyms Leucoptera phyllocytisi (Hering, 1936).

literatuur

references

Grandi (1933a), Hering (1933b, 1936b, 1957a), Klimesch (1950c), Mey (1994a).

15/01/2012