Leucoptera cytisiphagella Klimesch, 1938

Lepidoptera, Lyonetiidae

Cytisus austriacus; links een jeugdmijntje; uit Klimesch (1938a)

Leucoptera cytisiphagella mine

Cytisus austriacus; at left a youth mine; from Klimesch (1938a)

mijn Ei op de hoofdnerf, net ver van de bladtop. Vandaar begint een zeer fijn gangetje, dat langs de rand afdaalt tot ongeveer halverwege het blad. Daar gaat de gang over in een blaas die uiteindelijk voldiep is en het gehele blaadje beslaat. Frass in een centrale ophoping. Verpopping extern.

mine Egg on the midrib, not far from the tip of the leaflet. From here a very narrow gallery descends along the leaf margin till about halfway down. Then the corridor widens into a blotch that eventually becomes full depth and occupies the entire leaflet. Frass in a central accumulation. Pupation external.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Cytisus austriacus.

fenologie Larven in mei, juni.

phenology Larvae in May, June.

verspreiding binnen Europa Hongarijë, Bulgarijë (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Hungary, Bulgaria (Fauna Europaea, 2010).

larve Geel; kop bruin.

larva Yellow; head brown.

literatuur

references

Hering (1957a), Klimesch (1938a), Mey (1994a), Szőcs (1977a).

23/05/2010