Leucoptera lathyrifoliella (Stainton, 1866)

Lepidoptera, Lyonetiidae

Lathyrus sylvestris; uit Hering (1933b)

Leucoptera lathyrifoliella mine

Lathyrus sylvestris; from Hering (1933b)

mijn Vlakke, bovenzijdige, ovale blaasmijn zonder begingang, met duidelijke hoeveelheden groene frass. Soms meer dan een mijn in een blaadje, dan dan kunnen versmelten. Verpopping buiten de mijn.

mine Flat, upper-surface, oval blotch without a preceding gallery, with clear amounts of greenish frass. Sometimes more than one mine in a leaflet, that can merge. Pupation outside the mine.

waardplanten: Fabaceae, nauw monofaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Lathyrus latifolius, linifolius, pannonicus, pratensis, sylvestris, tuberosus.

fenologie Larven van juni tot eind augustus (Emmet, 1985a).

phenology Larve from June to late August (Emmet, 1985a).

BENELUX

Niet bekend van de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot de Alpen, en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Finland to the Alps, and from Britain to Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Breedst in the metathorax; segmentgrenzen diep ingesnoerd. Kop glanzend bleekgeel (donkerder in de eerste stadia), monddelen lichtbruin. Prothoracale plaat in tweeën, donker met een paar nog iets donkerder vlekken vooraan. Borstpoten klein, evenals het lichaam glanzend bleekgeel (Emmet, 1985a).

larva Widest in the metathorax; segment limits deeply constricted. Head shining pale yellow (darker in earlier instars), mouth parts light brown. Prothoracic plate divided, obscure, with a pair of darkened spots anteriorly. Thoracic feet small, shining pale yellow like the body (Emmet, 1985a).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buszko (1981a), Emmet (1985a), Hering (1933b, 1957a), Kaila & Wikström (2004a), Mey (1994a), Šulcs (1996a), Stammer (2016a), Szőcs (1977a), Wörz (1957a).

31/03/2017