Leucoptera lotella (Stainton, 1859)

Lepidoptera, Lyonetiidae

Lotus corniculatus, België, prov. Luik: Ben-Ahin, Lovegnée-Bosquet; © Jean-Yves Baugnée

Leucoptera lotella mine

Lotus corniculatus, Belgium, prov. Liège: Ben-Ahin, Lovegnée-Bosquet; © Jean-Yves Baugnée

Lotus uliginosus, België, prov. Brabant, Cortil-Noirmont © Jean-Yves Baugnée

Leucoptera lotella mine

Lotus uliginosus, Belgium, prov. Brabant, Cortil-Noirmont © Jean-Yves Baugnée

mijn in doorzicht

Leucoptera lotella mine

mine, lighted from behind

Lotus sp., Drachten © Gerrit Tuinstra: de langgerekte vorm van de frasskorrels lijkt een kenmerk te zijn van Leucoptera-soorten.

Leucoptera lotella: vacated mine on Lotus sp.

Lotus sp., Drachten © Gerrit Tuinstra: the elongated form of the frass grains seems to be a charater of Leucoptera species.

Lotus sp., Drachten © Gerrit Tuinstra: jonge mijntjes van de twee generatie, begin augustus

Leucoptera lotella: young mines

Lotus sp., Drachten © Gerrit Tuinstra: young mines of the second generation, early August

mijn Ei aan de bovenzijde van het blad. Bovenzijdige blaasmijn zonder spoor van een begingang. De mijn is ongeveer rond, maar heeft soms brede uitlopers. Zwarte frasskorrels liggen in onduidelijke spiralen of bogen aan de bovenepidermis gekleefd, een centrale donkere vlek vormend. De larve kan een uitgemijnd blad verlaten en elders opnieuw beginnen. Verpopping na het verlaten van de mijn.

mine Egg at the upperside of the leaf. The mine is an upper-surface blotch without anything like a preceding corridor. The blotch is about circular, but my have broad lobes. Black frass grains lie in indistinct arcs or spirals, glued to the upper epidermis, and forming a dark central patch. The larva can leave a mined leaf, and restart elsewhere. Pupation external.

waardplanten: Fabaceae, oligofaag

hostplants: Fabaceae, oligophagous

Dorycnium pentaphyllum & subsp. germanicum; Lotus corniculatus, maritimus, pedunculatus, uliginosus; Securigera securidacea, varia.

Mey (1994a) noemt nog Coronilla hispida; het is niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld.

Mey (1994a) also mentions Coronilla hispida; it is unclear what is intended here.

fenologie Larven in juli; soms een tweede generatie in augustus-september (Emmet, 1985a).

phenology Larvae in July; sometimes a second larva generation in August - September (Emmet, 1985a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot Portugal, Italië en Kroatië, en van Engeland tot Polen en Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Denmark to Portugal, Italy, and Croatia, and from Britain to Poland and Hungary (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka (2000a) en Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (2000a) and Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1935b, 1964a), Buszko (1981a, 1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Corley (2005a), Corley, Merckx, Cardoso, Dale,Marabuto, Maravalhas & Pires (2012a), Emmet (1985a), van Frankenhuyzen (1973a), Hering (1933b, 1957a), Kasy (1965a, 1987a), Klimesch (1950c, 1957a, 1958c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Mey (1994a), van Nieukerken, Gielis, Huisman, Koster, Kuchlein, van der Wolf & Wolschrijn (1993a), Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins & Steeman (2011a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a).

02/04/2017