Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)

Lepidoptera, Lyonetiidae

Hypericum perforatum, België, prov. Namen, Jemelle © Jean-Yves Baugnée

Leucoptera lustratella: mine on Hypericum perforatum

Hypericum perforatum, België, prov. Namen, Jemelle © Jean-Yves Baugnée

mijn in doorzicht

Leucoptera lustratella: occupied mine on Hypericum perforatum

mine lighted from behind

detail: individuele frasskorrels zijn grijs en staafvormig

Leucoptera lustratella: frass

detail: individual frass grains are grey and rod-like

een blad kan volkomen uitgemijnd worden

Leucoptera lustratella: mine on Hypericum perforatum

a leaf may be completely mined out

Hypericum perforatum, België, prov. Namen, Chevetogne; © Jean-Yves Baugnée

Leucoptera lustratella mine on Hypericum maculatum

Hypericum perforatum, Belgium, prov. Namur, Chevetogne; © Jean-Yves Baugnée

Hypericum perforatum, België, prov. Namen, Nismes: een larve is juist begonnen zich in een nieuw blad in te boren; uit van Nieukerken (2006a)

Leucoptera lustratella: mines on Hypericum perforatum

Hypericum perforatum, Belgium, prov. Namur, Nismes: a larva is just about to penetrate into a new leaf; from van Nieukerken (2006a)

mijn Bovenzijdige bruine blaasmijn, aanvankelijk klein en rond. Deze wordt vergroot door gangachtige uitlopers in alle richtingen, die later samenvloeien. Meestal begint de mijn in de bladtop. Frass geconcentreerd in het centrum van de mijn. Pop meestal in de mijn, in een wittige cocon. De larve kan een uitgemijnd blad verlaten en elders opnieuw beginnen (van Nieukerken, 2006b).

mine Upper surface brown blotch, small and round at first. It is enlarged by lobe-like extensions in all directions, that later coalesce. Mostly the mine begins in the leaf tip. Frass concentrated in the centre of the mine. Pupation mostly within the mine, in a whitish cocoon. The larva is capable of leaving a leaf that has been mined out, and restart elsewhere (van Nieukerken, 2006b).

waardplanten: Hypericaceae, monofaag

hostplants: Hypericaceae, monophagous

Hypericum hirsutum, maculaltum, montanum, perforatum.

fenologie Larven in juni en september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in June and September (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën en Italië, en van Frankrijk tot Wit-Rusland en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees and Italy, and from France to Belarus and Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Zie Dziurzynski (1957a).

larva See Dziurzynski (1957a).

pop Beschreven door Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Cemiostoma lustratella.

synonyms Cemiostoma lustratella.

opmerkingen De mijn kan verward worden met die van Ectoedemia septembrella, maar deze heeft een lange, slingerende begingang.

notes The mine can be confused with the mine of Ectoedemia septembrella, but that one has a long, winding, initial gallery.

literatuur

references

Beiger (1955a), Bengtsson & Johansson (2011a), Borkowski (2003a), Buhr (1964a), Buszko (1981a, 1992b), Buszko & Beshkov (2004a), Dziurzynski (1957a), Drăghia (1968a), van Frankenhuyzen (1973a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hering (1933b, 1957a), Klimesch (1957a, 1958c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Mey (1994a), Michalska (1970a, 1976a), van Nieukerken (2006a), Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

25/10/2014