Leucoptera nieukerkeni Mey, 1994

Lepidoptera, Lyonetiidae

Acer monspessulanum, Griekenland, Akhaia, Kalavrita; leg E van Nieukerken & C Doorenweerd; © EvN

Leucoptera nieukerkeni mine

Acer monspessulanum, Greece, Akhaia, Kalavrita; leg E van Nieukerken & C Doorenweerd; © EvN

andere mijn

Leucoptera nieukerkeni mine

another mine

mijn Grote bovenzijdige blaasmijn met verspreide frass. De mijn begint met een kort, sterk gekronkeld gangetje.

mine Large upper-surface blotch with dispersed frass. The mine starts with a short, strongly contorted gallery.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer monspessulanum.

fenologie Bovenstaande ©'s met levende larven, zijn gemaakt in begin november.

phenology The pictures above, with living larvae, were made in early November.

verspreiding binnen Europa Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Greece (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Mey (1994a).

15/01/2012