Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)

Lepidoptera, Lyonetiidae

Populus x canescens, Nieuwendam

Leucoptera sinuella mine

Populus x canescens, Nieuwendam

eischaaltjes

Leucoptera sinuella eggs

egg shells

mijn Eieren worden afgezet op de bladbovenzijde in een groepje van 5-10, soms ook enkel, meestal langs een nerf; de lege eischaaltjes zijn vlak en glinsterend. De hagelwitte larven vormen grote bovenzijdige donker-bruinzwarte blaasmijnen, waarin, ook al doordat mijnen kunnen samenvloeien, een flink aantal larven aanwezig kan zijn. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in de bovenepidermis.

mine Eggs are deposited on the upperside of the leaf, mostly in groups of 5-10, less often singly, generally along a vein; the empty shells are flat and shining. The snow-white larvae form large, upper-surface blotches in which a considerable larvae may be present, also because mines may coalesce. Pupation is external; exit slit in upper epidermis.

waardplanten: Salicaceae, oligofaag

hostplants: Salicaceae, oligophagous

Populus alba, balsamifera, canadensis, x canescens, deltoides, gileadensis, nigra, tremula; Salix aurita, caprea, cinerea, euxinia, purpurea.

Het voorkomen op Salix lijkt voornamelijk in Centraal Europa op te treden.

The relation with Salix seems mainly to occur in Central Europe.

fenologie Larven in juni en september; overwintering als pop (Emmet, 1985a; van Frankenhuyzen & Freriks, 1970a).

phenology Larvae in June and September; hibernation as pupa (Emmet, 1985a; van Frankenhuyzen & Freriks, 1970a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, uitgezonderd Ierland, het Balkanschiereiland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all Europe, except Ireland, the Balkan Peninsula and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a). De verpopping is individueel onder een opvallend wit spinseltje in de vorm van een H (van Frankenhuyzen & Freriks, 1970a).

pupa Described by Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a). Pupation is solitary under a conspicuous white spinning in the shape of an H (van Frankenhuyzen & Freriks, 1970a).

synoniemen Paraleucoptera sinuella; Cemiostoma, Leucoptera susinella (Herrich-Schäffer, 1855).

synonyms Paraleucoptera sinuella; Cemiostoma, Leucoptera susinella (Herrich-Schäffer, 1855).

opmerkingen Door de eischaaltjes te tellen is het gemakkelijk de grootte van een legsel vast te stellen. Het blijkt dan dat de legselgrootte op kleine bladeren geringer is dan op grote bladeren (Kagata & Ohgushi, 2001a).

notes Counting the empty egg shells easily shows the size of the litter. It appears that litter size is less on small leaves, compared with large ones (Kagata & Ohgushi, 2001a).

literatuur

references

Arru (1996a), Bengtsson & Johansson (2011a), Briolini (1962a, 1965a), Buhr (1935b, 1936a), Buszko (1981a, 1992b), Delplanque (1998a), Emmet (1985a), van Frankenhuyzen (1973a), van Frankenhuyzen & Freriks (1970a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Hering (1923a, 1931/32f, 1933b, 1936b), Huber (1969a), Kagata & Ohgushi ( 2001a), Klimesch (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kuroko (1964a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934d), Mey (1994a), Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005), De Prins (1998a), Schütze (1931a), Skala (1941a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a), Zoerner (1970a).

07/04/2017