Leucoptera zanclaeella (Zeller, 1848)

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn Niet bekend.

mine Not known.

waardplanten: Fabaceae

hostplants: Fabaceae

Cytisus villosus.

Vlinders zijn waargenomen in de nabijheid van deze plant; dat duidt mogelijkerwijze op een waardplantrelatie.

Adut moths have been seen close by this plant; this may possibly indicate a hostplant relationship.

verspreiding binnen Europa Mey (1994a), die het genus revideerde, noemt alleen Sicilië; Hering (1933a) noemt daarenboven Dalmatië; de Fauna Europaea, (2009) toont Frankrijk en Sicilië.

distribution within Europe Mey (1994a), in his revision the genus, only mentioned Sicilië; Hering (1933a) monetioned Sicily and Dalmatia; the Fauna Europaea, (2009) maps France and Sicily.

literatuur

references

Hering (1933b), Mey (1994a).

modif. 28.x.2009