Lyonetia ledi Wocke, 1859

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn Aanvankellijk een smal gangetje, 20-40 mm lang, met centrale frasslijn, lopend langs de bladrand naar de bladtop. Van daar uit wordt vervolgens een blaas gemaakt; kleine bladeren kunnen geheel worden uitgemijnd. De larve maakt aan de van de top afgekeerde zijde van de mijn enkele sneetjes in the mijn, waardoor de meeste frass naar buiten wordt gewerkt. De larve verlaat uiteindelijke de eerste mijn, en maakt daarna nog een of twee blaasmijnen in nieuwe bladeren, die daardoor, even als het eerste blad, vergelen. Mijnen altijd in de bovenste delen van de plant. Verpopping buiten de mijn, in een cocon die vrij opgehangen is, als een hangmatje, onder een nieuw blad, dat daardoor ietwat opbolt.

mine At first a narrow corridor, 20-40 mm long, with a central frass line, that runs along the leaf margin towards the tip. From there a blotch is made then; small leaves may be mined out completely. The larva makes a few slits in the side of the blotch away from the tip, through which most of the frass is ejected. Finally the larve leaves this mine, to make new blotches in one or two more leaves, that turn yellow like the first one. Mines invariably in the upper parts of the plant. Pupation outside the mine, in a cocoon that hangs freely in a sort of hammock fastened under a new leaf, that thereby is made to puff up.

waardplanten: Ericaceae, Myricaceae; nauw polyfaag

hostplants: Ericaceae, Myricaceae; narrowly polyphagous

Myrica gale; Rhododendron tomentosum ( = Ledum palustre).

fenologie Larven van juni tot september (Hering, 1957a).

phenology Larvae from June to September (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa, met uitzondering van de Britse Eilanden, het Iberisch Scheireiland, Italië en het Balkanschiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, except the British Isles, the Iberian Peninsula, Italy, and the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

pop Beschreven door Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Baryshnikova (2007a), Bengtsson & Johansson (2011a), Borkowski (2003a), Buhr (1935b, 1964a), Buszko (1981a, 1992b), Haase (1942a), Hering (1957a), Klimesch (1957a, 1971a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kuroko (1964a), Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Sønderup (1949a), Zoerner (1970a).

08/02/2017