Lyonetia padifoliella (Hübner, 1813)

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn Niet beschreven, waarschijnlijk als die van Lyonetia prunifoliella.

mine Not described, probably similar to the mine of Lyonetia prunifoliella.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Cotoneaster integerrimus.

fenologie Univoltien, imagines van juli tot mei.

phenology Univoltine, adults from July till May.

verspreiding binnen Europa Noorwegen.

distribution within Europe Norway.

opmerkingen Tot vor kort werd padifoliella beschouwd als een synoniem van L. prunifoliella. Bengtsson & Johansson (2011a) vonden echter verschillen in de bouw van de vrouwelijke genitaliën.

notes Until shortly, padifoliella was considered a synonym of L. prunifoliella. However, Bengtsson & Johansson (2011a) found differences in the structure of the female genitalia.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a).

21/11/2011