Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839

Lepidoptera, Lyonetiidae

mijn Ca. 10 eieren worden, één voor één, afgezet in een lengterij op de bovenzijde van een blad. De eerste mijn die de larve maakt is een klein, bruin, voldiep blaasje met zwarte frass in 3-4 concentrische spiralen. Vervolgens wordt een aantal secundaire mijnen gemaakt: uiteindelijk vrij grote, onregelmatige, voldiepe blazen die geheel vrij zijn van frass; die wordt naar buiten gewerkt middels een aantal boogvormige sneden in de onderepidermis. Verpopping buiten de mijn; de pop zit in een cocon die op de voor Lyonetia kenmerkende wijze vrij is opgehangen tussen een paar spandraden.

Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op de waarnemingen van Buszko (1987a) aan Salix pentandra; waarschijnlijk zal de situatie bij meer kleinbladerige wilgen hier en daar verschillen.

mine About 10 eggs are deposited, one by one, in a length row on the upperside of the leaf. The first mine made by a larva is a small, brown, full depth blotch with black frass in 3-4 concentric spirals. Next several secondary mines are made: eventually rather large, irregular, full depth blotches without any frass: this is ejected through a number of crescent-shaped slits in the lower epidermis. Pupation external; in the way typical for Lyonetia the cocoon containing the pupa hangs free between a few guy wires.

The description above is based on the observations by Buszko (1987a) on Salix pentandra; probably there will be some differences with other willows with smaller leaves.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix arbuscula, euxinia, lapponum, pentandra, phylicifolia, repens subsp. rosmarinifolia.

fenologie Larven in juli (Hering, 1957a).

phenology Larvae in July (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Gebergten van Europa (niet in de Pyreneeën).

distribution within Europe Mountains of Europe (not in the Pyrenees).

pop Beschreven door Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Lyonetia frigidariella Herrich-Schäffer, 1855.

synonyms Lyonetia frigidariella Herrich-Schäffer, 1855.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buszko (1981a, 1987a, 1992b), Hering (1957a), Klimesch (1957a), Landry ao (2013a), Laštůvka Z, Laštůvka A, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Patočka (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Seidel (1926a), Svensson (2009a).

12/02/2017