Macrosaccus robiniella (Clemens, 1859)

Lepidoptera, Gracillariidae

Robinia pseudoacacia, Duitsland, Baden-Württemberg, Baden-Weiler

Macrosaccus robiniella mines

Robinia pseudoacacia, Duitsland, Baden-Württemberg, Baden-Weiler

Robinia pseudoacacia, Pietersberg; geopende mijn met twee cocons

Macrosaccus robiniella cocoons

Robinia pseudoacacia, Pietersberg; opened mine with two cocoons

mijn Onderzijdige, witte, aanvankelijk vlakke, later matig sterk samengetrokken, zeer kwetsbare vouwmijn; bovenzijde groenig-wit, centrum als bestrooid met grofgemalen peper. Zeer kenmerkend is dat, door versmelten van mijnen, verscheidene larven in één mijn op kunnen treden (meestal 2, maar tot 15 toe!). De mijn overschrijdt nooit de hoofdnerf. Poppen elk in een sneeuwwitte, vlakke, ovale, cocon, die met een groot aantal spinseldraadjes rondom bevestigd is aan het plafond van de mijn. Frasskorrels heel fijn, niet geïncorporeerd in de cocon, evenmin in een prop, maar door de hele mijn verstrooid.

mine Lower-surface, white, initially flat, later weakly contracted, very fragile, tentiform mine; upperside greenish white, centre like coarsely peppered. A remarkable characteristic is that, by fusion of young mines, most mines contain several larvae (usually 2, but up to 15!). The mine invariably is limited to one side of the leaflet. Pupa each in a snow white, flat, oval, cocoon that is suspended by numerous silken threads attached to the roof of the mine. Frass grains very fine, neither clumped nor incorporated in the coccoon, but loosely scattered throughout the mine.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Robinia hispida, neomexicana, pseudacacia.

Sefrová (2005a) vond, weliswaar in een botanische tuin, de soort ook op Laburnum anagyroides.

Sefrová (2005a) found the species also Laburnum anagyroides, but this was in a botanical garden.

fenologie Mijnen van juni tot october (Csóka, 2003a).

phenology Mines from June till October (Csóka, 2003a).

BE sinds 2001 uit België bekend (De Prins & Groenen, 2001a).

NE in 1998 voor het eerst in Nederland gevonden (Huisman ea, 2003a).

LUX waargenomen (Schneider & Walisch, 2009a).

BENELUX

BE known from Belgium since 2001 (De Prins & Groenen, 2001a).

NE first record in 1998 (Huisman ao, 2003a).

LUX recorded (Schneider & Walisch, 2009a).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot het Iberisch Schiereland, Italië en Roemenië, en van Frankrijk tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Denmark tot he Iberian Peninsula, Italy, and Romania, and from France to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Davis & De Prins (2011a) en Sefrová (2000b).

larva Described by Davis & De Prins (2011a) and Sefrová (2000b).

synoniemen Phyllonorycter robiniella.

synonyms Phyllonorycter robiniella.

opmerkingen Noord-Amerikaanse soort, die in Europa rond 1970 voor het eerst opdook in Noord-Italië (Whitebread, 1990a). Volwassen dieren in groot aantal overwinterend aangetroffen in een nestkast (Rietschel, 1997a). Het aantal generaties per jaar varieert tussen 3 en 4 (Nicolai, 2010a).

notes North American species, that appeared in Europe around 1970 in northern Italy (Whitebread, 1990a). Numerous adult specimens were found hibernation in a nest box (Rietschel, 1997a). The number of generations varies between 3 and 4 (Nicolai, 2010a).

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Bolchi Serini & Trematerra (1989a), Csóka (2001a, 2003a), Davis & De Prins (2011a), Deschka (2014a), Deutschmann (2008a), Flügel (2011a, 2016a), Gregor & Patočka (2001a), Huemer (2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Huemer ao (1992a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2003a), Ivinskis & Rimsaite (2008a), Jaworski (2009a), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kovács, Kovács & Szabóky (2006a), Kuchlein, Kuchlein-Nijsten & De Prins (2002a), ME & MA Kurz (2007a), Leutsch (2011a), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Melika ao (2006a), Nel & Varenne (2014a), Nicolai (2005a, 2010a), Noreika (2008a), Olivella (2005a), Parenti & Varalda (2000a), Patočka & Turčáni (2005a), Plóciennik, Pawlikiewicz & Jaworski (2011a), J & W De Prins & De Coninck (2003a), W De Prins & Groenen (2001a), W De Prins & Steeman (2011a), Rietschel (1997a), Schneider & Walisch (2009a), Sefrová (2002b, 2003a, 2005a), Stammer (2016a), Stolnicu (2007a), Tomov & Krusteva (2007a), Ureche (2006a, 2010a), Whitebread (1990a), Wipking (1991a).

04/04/2017