Microlechia chretieni Turati, 1924

Lepidoptera, Gelechiidae

Hyoscyamus aureus, Palestina; uit Amsel & Hering (1931a)

Microlechia chretieni mine

Hyoscyamus aureus, Palestine; from Amsel & Hering (1931a)

Lycium afrum; uit Hering (1927a)

Microlechia chretieni mine

Lycium afrum; from Hering (1927a)

Lycium barbarum, Spanje; uit Hering (1936b)

Microlechia chretieni mine

Lycium barbarum, Spain; from Hering (1936b)

mijn Voldiepe, onregelmatige gang- of blaasmijn. De mijnen bevatten weinig frass, omdat de larven vaak verhuizen naar een nieuwe mijn. Vooral in al wat oudere bladeren, die soms bijeengesponnen zijn. Verpopping soms in, dan weer buiten de mijn.

mine Full depth irregular corridor or blotch. The mines contain little frass because the larvae frequently move to a new mine. Especially in the older leaves, that sometimes are lightly spun together. Pupation now in, then outside the mine.

waardplanten: Solanaceae, monofaag

hostplants: Solanaceae, monophagous

Lycium afrum, barbarum, europaeum, intricatum; Hyoscyamus aureus.

fenologie Mijnen in eind mei (Huemer & Karsholt, 2010a).

phenology Mines in late May (Huemer & Karsholt, 2010a).

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Iberisch Scheireiland, Sardiniƫ, Canarische Eilanden(Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe France, Iberian Peninsula, Sardinia, Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichaam egaal groen, alleen segmentgrenzen wat lichter. Kop zwart, prothoracale plaat donkergroen met bruinige tekening; borstpoten bruinig.

larva Body uniformly green, only segment margins somewhat paler. Head black, prothoracic plate dark green with brownish markings; thoracic feet brownish.

synoniemen Gnorimoschema, Hedma, Megalocypha microcasis Meyrick, 1929; Lita, Phthorimaea micradelpha Walsingham, 1900; Teleia hyoscyamella Amsel & Hering, 1931 (nec Stainton, 1869); Telphusa hyoscyami Amsel, 1935.

synonyms Gnorimoschema, Hedma, Megalocypha microcasis Meyrick, 1929; Lita, Phthorimaea micradelpha Walsingham, 1900; Teleia hyoscyamella Amsel & Hering, 1931 (nec Stainton, 1869); Telphusa hyoscyami Amsel, 1935.

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Amsel & Hering (1931a), Hering (1927a, 1936b, 1957a, 1967a), Huemer & Karsholt (2010a), Klimesch (1984a), Skala (1950a).

29/07/2011