Hedma klimeschi (Povolný, 1972)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Aanvankelijk een gespiraliseerd gangetje, De larve eet 's nachts, en trekt zich bij dag terug bij een nerf. Later vreet de larve zeer doorschijnende streepvormige mijnen.

mine Initially a spiral corridor; larva eats at night and withdraws near a vein at daytime; later the parenchyma is grazed in glassy stripe-like mines.

waardplanten: Solanaceae, monofaag

hostplants: Solanaceae, monophagous

Withania aristata.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Tenerife).

distribution within Europe Canary Islands (Teneriffa).

larve Geegroen, kop donker; volgroeide larve smaragdgroen.

larva Yellowish-green, head dark; mature larvae emerald green.

synoniemen Hedma, Megalocypha klimeschi.

synonyms Hedma, Megalocypha klimeschi.

literatuur

references

Klimesch (1984a).

12/02/2017