Microlechia rhamnifoliae (Amsel & Hering 1931)

Lepidoptera, Gelechiidae

Rhamnus palaestina, Palestina; uit Amsel & Hering (1931a)

Microlechia rhamnifoliae mine

Rhamnus palaestina, Palestine; from Amsel & Hering (1931a)

mijn De larve spint 2-3 bladeren vlak op elkaar, en mijnt deze uit; de mijn zelf is voldiep, haakvormig, begint smal maar verbreedt zich snel tot een blaas. Verpopping buiten de mijn.

mine The larva spins 2-3 leaves flat on each other, and mines them out. The mine itself full depth and hooklike; ik begins quite narrow but quickly widens into a blotch. Pupation outside the mine.

waardplanten: Rhamnaceae, monofaag

hostplants: Rhamnaceae, monophagous

Rhamnus palaestina.

fenologie Larven in februari-maart.

phenology Larvae in February - March.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen EuropaBeschreven uit Israel.

distribution within Europe Described from Israel.

larve Lichaam vuilgrijs. Kop en pronotum glanzend zwart, de twee eerste segmenten geheel donkerbruin, ook ventraal; dorsaal drie roodachtige lengtelijnen.

larva Body dirty grey. Head and prothoracic shield shining black; the first two segments entirely dark brown (also ventrally); dorsally three reddish length lines.

synoniemen Gnorimoschema, Hedma, Lita, rhamnifoliae.

synonyms Gnorimoschema, Hedma, Lita, rhamnifoliae.

literatuur

references

Amsel & Hering (1931a, 1957a), Huemer & Karsholt (2010a).

26/07/2011