Mompha lacteella (Stephens, 1834)

Lepidoptera, Momphidae

mijn Grote voldiepe blaasmijn in de onderste bladeren; veel frass in grove korrels. De larve kan gemakkelijk de mijn verlaten en elders een nieuwe mijn maken. Verpopping in de mijn of in de grond. Mijnen zijn niet te onderscheiden van die van Mompha propinquella.

mine Large full depth blotch in the lower leaves. Much frass in coarse grains. The larva easily leaves its mine and restart elsewhere. Pupation either in the mine or in the ground. Mines cannot be told apart from those of Mompha propinquella.

waardplanten: Onagraceae, monofaag

hostplants: Onagraceae, monophagous

Epilobium hirsutum, montanum.

fenologie Larven in maart-april.

phenology Larvae in March - April.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot Spanje en Italië, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia and North Russia to Spain and Italy, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

larve Lichaam variëert van geel-rose tot purperbruin; kop zwart met een V-vormige lichte figuur; prothoracale plaat zwart, overlangs gedeeld; anale plaat en poten donkergrijs (Sterling, 1988a; Koster, 2002b; Koster & Sinev, 2003a).

larva Body varying from yellowish pink to purple brown; head black with a light V-shaped marking. Prothoracic plate black, divided lengthwise; anal plate and feet dark grey (Sterling, 1988a; Koster, 2002b; Koster & Sinev, 2003a).

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Buhr (1935b), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Heckford (1986a), Koster (2002b), Koster & Sinev (2003a), Kuchlein ao (1988a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Sterling (1988a).

27/10/2014