Mompha langiella (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Momphidae

Chamerion angustifolium, Zuid-Engeland, Fleet; © Rob Edmunds

Mompha langiella mine

Chamerion angustifolium, UK, Fleet; © Rob Edmunds

Epilobium hirsutum, België, prov. Namen, Jemelle: verlaten mijnen; © Jean-Yves Baugnée

Mompha langiella mines

Epilobium hirsutum, Belgium, prov. Namur, Jemelle: vacated mines; © Jean-Yves Baugnée

Vaak een aantal larven in een blad...

Mompha langiella larvae in mine

Often several larvae in a leaf ....

mijn De larve begint met een voldiepe gangmijn, onregelmatig van breedte en van richting. Frass zwart, in een slordige centrale lijn. Later gaat de larve over tot het maken van een blaasmijn; hierin ligt de frass in onregelmatige vlokken. Deze later blaas kan aansluiten op de begingang, maar kan evengoed in een ander blad liggen. Vaak verscheidene mijnen in een blad; in dergelijke gevallen kan een blad totaal worden leeggegeten. Mijnen zijn aanvankelijk wit, worden later bruin. De larve ligt ruggelings in de mijn. Verpopping buiten de mijn.

mine The larve begins by making a full depth corridor, erratic in width and course; frass black, in an irregular central line. Later the lava makes a blotch, with frass in irregular clouds. This blotch can be a continuation of the corridor, but may just as well be on a different leaf. Often several mines in a leaf; in such cases the entire leaf me be mined out. Mines white at first, turning brown later. The larva lies venter-upwards in the mine. Pupation external.

waardplanten: Onagraceae, oligofaag

hostplants: Onagraceae, oligophagous

Circaea x intermedia, lutetiana; Chamerion angustifolium; Epilobium collinum, hirsutum, montanum, parviflorum.

Epilobium hirsutum en Circaea zijn de voornaamste waardplanten.

Epilobium hirsutum and Circaea are the main hostplants.

fenologie Larven in juni-juli (Koster, 2002b).

phenology Larvae in June - July (Koster, 2002b).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Vrijwel geheel Europa, maar ontbreekt in delen van het Balkan-schiereiland en op de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Almost all Europe, but absent in parts of the Balkan peninsula and on the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2010).

pop Zie Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Patočka & Turčáni (2005a).

synoniemen Anybia, Mompha epilobiella (Römer, 1794); niet te verwarren met Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775).

synonyms Anybia, Mompha epilobiella (Römer, 1794); not to be confused with Mompha epilobiella (Denis & Schiffermüller, 1775).

literatuur

references

Beiger (1970a), Buhr (1935b), Hering (1925a, 1931/32f, 1957a), Huber (1969a), Koster (2002b), Koster & Sinev (2003a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Langmaid (1993a), Maček (1999a), Michalska (1970a), Patočka & Turčáni (2005a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2013a), Robbins (1991a), Skala (1949a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a), Tomov & Krusteva (2007a), Zoerner (1969a, 1970a).

11/09/2016