Mompha miscella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Lepidoptera, Momphidae

Helianthemum apenninum, België, prov. Namen, Yvoir © Jean-Yves Baugnée

Mompha miscella mines

Helianthemum apenninum, België, prov. Namen, Yvoir © Jean-Yves Baugnée

detail

Mompha miscella mine

detail

Helianthemum nummularium, Pietersberg; herbarium-materiaal

Mompha miscella mine

Helianthemum nummularium, Pietersberg; herbarium material

Helianthemum nummularium, België, prov. Namen, Dinant, Anseremme; © Jean-Yves Baugnée

Mompha miscella mine

Helianthemum nummularium, Belgium, prov. Namur, Dinant, Anseremme; © Jean-Yves Baugnée

larve, bezig naar buiten te kruipen ....

larvae, at the point of leaving its mine .....

.... en zich elders weer in te boren

.... and penetrating a new leaf

Helianthemum nummularium, België, prov. West-Vlaanderen, Adinkerke, Westhoekreservaat: verlaten mijn in doorzicht; © Steve Wullaert

Mompha miscella mine

Helianthemum nummularium, Belgium, prov. West-Flanders, Adinkerke, Westhoek reserve: vacated mine, lighted from behind; poto Steve Wullaert

Helianthemum nummularium, België, Viroinval, Dourbes, RN Montagne-aux-Buis © Stéphane Clarebout: begin-gang

Mompha miscella: mine on Helianthemum nummularium

Helianthemum nummularium, Belgium, Viroinval, Dourbes, RN Montagne-aux-Buis © Stéphane Clarebout: initial gallery

met larve

Mompha miscella: mine on Helianthemum nummularium

with larva

mijn Gangmijn, dicht gepakt met frass, plotseling overgaand in een blaas die vaak de hele breedte van het blad kan beslaan, en die gewoonlijk de gang overloopt. In de blaas ligt de frass verspreid of in klompen. De larve kan een mijn verlaten en elders herbeginnen. Verpopping buiten de mijn.

mine Corridor, densely packed with frass, suddenly widening into a blotch that often occupies the entire width of the leaf, then overrunning the initial corridor. Frass in the blotch dispersed or clumped. The larvae can leave its mine and restart elsewhere. Pupation external.

waardplanten: Cistaceae, oligofaag

hostplants: Cistaceae, oligophagous

Cistus; Helianthemum apenninum, nummularium, oelandicum subsp. incanum.

fenologie Larven in october-april en juni-juli (Koster, 2002b).

phenology Larvae in October-April and June-July (Koster, 2002b).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Kuchlein, Bot & Schreurs, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Kuchlein, Bot & Schreurs, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Heel Europa, Ierland uitgezonderd (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Entire Europe, Ireland excepted (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Tebenna miscella.

synonyms Tebenna miscella.

opmerkingen Volgens Lhomme, geciteerd door Koster, zouden de larven van de tweede generaties niet mineren maar leven op bloemen en zaden.

notes According to Lhomme, cited by Koster, the larvae of the second generation don't mine but live of the flowers and seeds.

literatuur

references

Baldizzone (2004a, 2008a), Biesenbaum (1995b), Hering (1957a), Huber (1969a), Klimesch (1950c, 1956c), Koster (2002b), Koster & Sinev (2003a), Kuchlein, Bot & Schreurs (1999a), Kuchlein & de Vos (1999a), Pinzari, Pinzari & Zilli (2013a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Skala (1949a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1981a).

12/02/2017