Mompha ochraceella (Curtis, 1839)

Lepidoptera, Momphidae

mijn In de nazomer en herfst leven de larven als schorsmineerders. Na de overwintering (in de wortelstok) maken ze vanuit een gang in de schors grote onderzijdige blaasmijnen in de laaggelegen bladeren; de mijnen beginnen in het basale deel van het blad en zijn gecentreerd op de hoofdnerf. De mijn bevat weinig of geen frass. De larve kan zijn mijn verlaten en elders opnieuw beginnen. Soms verscheidene larven in een mijn. Verpopping in de mijn.

mine The larva lives as a bark miner in late summer and autumn. It descends into the rootstock for hibernation. After hibernation large, lower surface blotch mines are made in the lower leaves, from a gallery in the bark. They start in the base of the leaf, and are centered over the midrib. The mine contains hardly any frass. The larva can make several mines. Sometimes several larvae in a mine. Pupation in the mine.

waardplanten: Onagraceae, nauw monofaag

hostplants: Onagraceae, narrowly monophagous

Epilobium hirsutum.

Maček (1999a) noemt ook Chamerion angustifolium; dit dient nader te worden bevestigd.

Maček (1999a) also mentions Chamerion angustifolium; this needs further confirmation.

fenologie Minerende larven in het vroege voorjaar, tot in april.

phenology Mining larvae in early spring, up to April.

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe Almost all Europe (Fauna Europaea, 2010).

larve Geelwit is met lichtbruine kop, prothoracale en anale plaat (Koster, 2002b; Koster & Sinev, 2003a).

larva Yellowish white; head, prothoracic and anal plate light brown (Koster, 2002b; Koster & Sinev, 2003a).

literatuur

references

Biesenbaum (2010b), Buhr (1935b), Hering (1957a), Koster (2002b), Koster & Sinev (2003a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Maček (1999a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Skala (1949a), Szőcs (1977a).

18/10/2014